Regulamin Konkursu „Ocena Kierownika Okiem Pracownika”:

 1. Organizatorem Konkursu „Ocena Kierownika Okiem Pracownika” jest CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j., z siedzibą
  w Lublinie przy ul. Powstania Styczniowego 95E/2.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 3. Oceniane będą tylko pozytywne relacje.
 4. W Konkursie mogą brać udział wszystkie laboratoria, których przedstawiciel został zgłoszony do udziału w Konferencji: Kierownik Laboratorium XXI w., organizowanej przez CE2 Centrum Edukacji
  w Sopocie w dniach 23 – 25 października 2019 r.
 5. Opis Reprezentanta Laboratorium, biorącego udział w Konferencji – zwanego dalej Kierownikiem Laboratoriummoże być dokonany przez jednego lub kilku pracowników laboratorium.
 6. Imię i nazwisko Kierownika Laboratorium oraz imię i nazwisko lub imiona i nazwiska osób dokonujących opisu Kierownika Laboratorium, powinny być podane w treści e-maila wysyłanego z konkursowym opisem.
 7. Forma opisu Kierownika Laboratorium jest dowolna: wiersz, rymowanka, poemat, nowela, wycinanka, obraz, mural, itp.
 8. Zgłoszenie wraz z załączonym konkursowym opisem należy wysłać na adres e-mail: renata.lauer@ce2.pl.
 9. Termin nadsyłania zgłoszeń: 11 października 2019 r.
 10. Wyboru najlepszego opisu dokona Jury w składzie: Magdalena Dziewa, Elżbieta Tarnas-Szwed, Iwona Madejska, Adam Sobczyk, Witold Pokora, Marzena Mieczkowska.
 11. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagrody lub nagród nastąpi w dniu 23 października 2019 r. w I dniu Konferencji.